Meldgaard Recycling AB

Med över 20 års erfarenhet av behandling och återvinning av slagg och förbränningsaska, har vi utvecklat vad som förmodligen är det mest avancerade behandlingsalternativet för bottenaska i världen.

Våra bearbetningsanläggningar och skräddarsydda maskiner, är utvecklade och designade av våra egna ingenjörer, vilket innebär att vi alltid ligger steget före konkurrenterna inom metallåtervinning, kvalitén på producerad förbränningsaska, tillförlitlighet och produktionstakt.

Vi erbjuder en komplett behandlingslösning eller standardiserade komponenter för att förbättra prestandan på den befintliga behandlingslösningen.

Vi behandlar mer än 1,2 miljoner ton förbränningsaska per år!

Why you can feel extra secure with us

You are trading with experts

You are trading with a company that value closeness – you always have access to the person you have dealt with

You are trading with a privately owned Danish company

You are trading with a financially strong company

You are trading with a company with professional employees

You are indirectly supporting WWF, SønderjyskE, Danish Cancer Society and local sponsorships – where you, as a customer, can apply for sponsorship to your sports club or community

You are trading with a company that cares about our earth – we work towards UN’s 17 sustainable development goals

metal

Metallåtervinning

2017 byggde vi en fabrik för att separera järnhaltiga och icke-järnmetaller från bottenaska från våra kunders förbränningsanläggningar.

Vi sorterar och skannar på upp till 30.000 ton metaller per år. Vi bearbetar främst vår egen bottenaska, men också vad vi får från externa kunder.
Fabriken utökas och utvecklas kontinuerligt för optimal separering av metaller från​ förbränningsugnens bottenaska.

Våra aluminium och tungmetaller säljs till smältverk, gjuterier och andra tillverkare i Europa.

mobil

Mobil askåtervinningsanläggning

Utvecklad för pålitlighet och prestanda, levererar vår mobila återvinningsanläggning behandlingslösningen av slagg till din anläggning och integrerar det vart som helst inom din befintliga anläggning och askdeponier.

Vi erbjuder en komplett återvinningslösning för slagg eller standardiserade komponenter för förbättring av befintliga återvinningssystem och prestanda.

Stationär återvinning av aska

Vi driver flera stationära återvinningsanläggningar för aska, både fristående såväl som integrerade i våra kunders förbränningsanläggningar.

Med hjälp av vår skräddarsydda design kan vi konstruera lösningen för förbränningsaska så att den passar in i förbränningsanläggningens processer för askhantering.

salg

Återvinningsanläggningar till försäljning

Våra mobila och stationära återvinningsanläggningar för förbränningsaska är också till salu, ett alternativ som flera av våra globala kunder väljer.

Vi erbjuder full utbildning, service och återköp av metaller som utvinns som ett paketerbjudande.

mine

Brytning av aska

Brytning av aska från deponier är en växande efterfrågan för våra mobila återvinningsanläggningar där vi har erfarenhet av att släppa ut metaller för intäkter/avkastning och aska för aggregat från askdeponier.

Se våra återvinningsfilmer för slagg och förbränningsaska här

Ladda ner vår broschyr och fallstudie för återvinning av förbränningsaska här

Recycling your ash
Case Study
Kontakta oss